Clauza de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare

 

Stimate aplicant,

Vă mulţumim pentru dorinţa de a face parte din echipa noastră.

Având în vedere dispoziţiile art. 7 coroborat cu art. 13 din GDPR, dorim să vă informăm despre modul şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să regăsiţi mai jos informaţii revelante în vederea exprimării consimţământului. În situaţia în care aveţi întrebări adiţionale informaţiilor prezentate, vă oferim datele de contact ale Ofiţerului de protecţia datelor în vederea lămuririi acestor aspecte.

Operatorul prelucrării datelor cu caracter personal:

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este KRUK Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, subsol, parter şi etajele 7, 8, 9, sector 3, Cod Postal 030133, România, Cod unic de inregistrare (CUI) şi atribut fiscal RO 21114156, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/3301/2007.

Responsabilul de protecţia datelor – DPO:

KRUK România S.R.L. a numit în funcţie un Responsabil de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe care îl puteţi contacta pentru orice are legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi pentru drepturile pe care le aveţi cu privire la aceste aspecte. Puteţi face o solicitare către: Responsabil Protecţia Datelor, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133 sau pe email la dpo@kruk.com.ro.

Scopurile şi temeiurile juridice în baza cărora sunt prelucrate datele:

Scopul colectării datelor este de implicare în procesul de recrutare, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 6 (1) lit. a din GDPR, în baza consimţământului dumneavoastră atunci când îl acordaţi în mod expres sau printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi transmiterea cv-ului dumneavoastră prin e-mail şi platforme online.

Furnizarea datelor menţionate ne este necesară pentru gestionarea procesului de recrutare, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea includerii dumneavoastră în procesul de recrutare.

De asemenea, pot exista situaţii, când desfăşurăm procesul de recurtare prin intermediul unor reţele profesionale specifice (ex. LinkedIn, eJobs etc.), iar CV-ul dumneavoastră este public pe aceste reţele. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se întemeiază pe interesul legitim urmărit de operator,  conform art. 6 (1) lit. (f) din GDPR, pentru scopuri de recrutare.

In cazul in care procesul de recrutare se va finaliza prin transmiterea unei oferte de angajare, incepand cu acel moment datele dumneavoastra vor fi prelucrate pentru a face demersurile in vederea incheierii contractului individual de muncă cu dumneavoastra.

CV-urile candidaţilor sunt păstrate de Societate în scopul contactării pentru viitoare oportunităţi de angajare, numai in baza consimtamantului exprimat in prealabil in acest scop de persoana vizata in cauza.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

 • date cu caracter personal având functie de identificare a aplicanţilor, cuprinzând: numele şi prenumele, domiciliul, sexul, data naşterii, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 •  date cu caracter personal legate de pregătirea şcolară/profesională a aplicanţilor, cuprinzând informaţii privind şcoala absolvită, cursurile de calificare, studiile absolvite şi gradul acestora;
 • date cu caracter personal legate de activitatea profesională a aplicanţilor, cuprinzând informaţii privind: profesia, experienţa, specializarea, locurile de muncă anterioare, locul de muncă actual, poziţia, funcţia, felul contractului de muncă, salariul, alte avantaje materiale, numele angajatorului, data angajării, data încetării raporturilor de muncă, informaţii generale privind motivele încetării raporturilor de muncă (e.g. concediere, acord reciproc, demisie etc.) (denumite în continuare "Date Personale"); 
 • date cu caracter personal ce fac parte din categoria datelor cu caracter speciale ale aplicanţilor, cuprinzând: imaginea rezultată în cadrul fotografiilor ataşate CV-ului, precum şi cele ataşate pe diplomele de studiu;
 • informaţii rezultate din aplicarea testelor în procesul de recrutare (de cunoştinţe, de personalitate, alte teste specifice).

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru îndeplinirea scopurilor care sprijină procesul de recrutare în cadrul companiei KRUK Romania S.R.L., precizăm faptul că aceasta poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari, cum ar fi: angajaţii departamentului de resurse umane şi reprezentantul departamentului care angajează,  entităţi din Grupul KRUK, respectiv Rocapital IFN SA (în cazul în care aţi aplicat pentru un loc de muncă la această companie).

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:

Datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru o perioadă determinată de timp, respectiv până la finalizarea procesului de recrutare la care participaţi, sau până la retragerea consimţământului.

În plus, dacă în cadrul interviului vă veţi exprima consimţământul de a participa la viitoarele procese de recrutare organizate de KRUK Romania SRL sau de alte entităţi din cadrul grupului KRUK, vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de 12 luni de la momentul acordării consimţământului, sau până la exercitarea dreptului de retragere a consimţământul.

Drepturile pe care le puteti exercita asupra procesarii datelor cu caracter personal:

În activitatea noastră, ne asigurăm că drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate. Astfel conform GDPR, aveţi dreptul:

 • dreptul de a primi orice informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal conform articolului 13 şi 14 din GDPR şi dreptul de acces la date, precum şi să solicitaţi  o copie a acestora, conform articolului 15 din GDPR;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor, atunci când avem date nevalide, de exemplu act de identitate expirat;
 • dreptul de a solicita ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), în special atunci când aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod ori sunt prelucrate în mod ilegal sau atunci când obligaţia de a le elimina rezultă din prevederile legale;
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, adică marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioară a acestora, mai ales atunci când puneţi la îndoială acurateţea sau legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita transferul datelor personale furnizate de dumneavoastră în legatură cu încheierea unui angajament de plată, în special cu privire la rambursarea datoriilor în rate;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale (solicitare de încetare a prelucrării datelor personale), în special din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. Exercitarea dreptului de a prezenta obiecţii va impiedica, în principiu, prelucrarea datelor dumneavoastră. Amintiţi-vă, totuşi, că un astfel de rezultat nu va apărea dacă dovedim că există motive justificate din punct de vedere legal pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau dacă arătăm că există motive pentru a stabili, investiga sau susţine pretenţiile pe care le avem faţă de dumneavoastră;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior; 
 • dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere care se ocupă de protecţia datelor cu caracter personal, adică la preşedintele Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Va informăm că:

 • în conformitate cu GDPR, nu vom şterge datele dumeavoastră personale în măsura în care prelucrarea lor este necesară pentru a ne determina, afirma sau apăra drepturile, spre exemplu în scopuri de probă .

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legătură cu utilizarea de către KRUK România S.R.L. a datelor personale, vă rugăm sa ne contactaţi alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poştală sau de email (în funcţie de modalitatea prin care doriţi să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon, precum şi scopul cererii dumneavoastră.

Ne puteţi contacta:

- Prin email, la adresa: recrutare@kruk.com.ro;

 sau

- Personal sau printr-o cerere trimisă prin poştă - la sediul KRUK România S.R.L. (la adresa menţionată anterior).

Înapoi la început