Clauza de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare

 

Stimate candidat,

Vă mulţumim pentru dorinţa de a face parte din echipa noastră.

Având în vedere dispoziţiile art. 7 coroborat cu art. 13 din GDPR, dorim să vă informăm despre modul şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să regăsiţi mai jos informaţii relevante în vederea exprimării consimţământului. În situaţia în care aveţi întrebări adiţionale informaţiilor prezentate, vă oferim datele de contact ale Ofiţerului de protecţia datelor în vederea lămuririi acestor aspecte.

Operatorul prelucrării datelor cu caracter personal:

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este KRUK Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, TN Offices 2, parter şi etajul 9, sector 3, Cod Postal 030133, România, Cod unic de inregistrare (CUI) şi atribut fiscal RO 21114156, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/3301/2007.

Responsabilul de protecţia datelor – DPO:

KRUK România S.R.L. a numit în funcţie un Responsabil de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe care îl puteţi contacta pentru orice are legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi pentru drepturile pe care le aveţi cu privire la aceste aspecte. Puteţi face o solicitare către: Responsabil Protecţia Datelor, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133 sau pe email la dpo@kruk.com.ro.

Scopurile şi temeiurile juridice în baza cărora sunt prelucrate datele:

Scopul colectării datelor este de implicare în procesul de recrutare, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 6 (1) lit. a din GDPR, în baza consimţământului dumneavoastră acordat prin transmiterea cv-ului dumneavoastră prin e-mail sau platforme online.

Furnizarea datelor menţionate ne este necesară pentru gestionarea procesului de recrutare, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea includerii dumneavoastră în procesul de recrutare.

De asemenea, pot exista situaţii când desfăşurăm procesul de recrutare prin intermediul unor reţele profesionale specifice (ex. LinkedIn, eJobs etc.), iar CV-ul dumneavoastră este public pe aceste reţele. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se întemeiază pe interesul legitim urmărit de operator,  conform art. 6 (1) lit. (f) din GDPR, pentru scopuri de recrutare.

În cazul in care procesul de recrutare se va finaliza prin transmiterea unei oferte de angajare, începând cu acel moment datele dumneavoastra vor fi prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii contractului individual de muncă cu dumneavoastra.

CV-urile candidaţilor sunt păstrate de Operator în scopul contactării pentru viitoare oportunităţi de angajare, numai în baza consimţământului dumneavoastră exprimat în prealabil pentru acest scop.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

 • date cu caracter personal de identificare a candidaţilor: numele şi prenumele, domiciliul, sexul, data naşterii, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 •  date cu caracter personal legate de pregătirea şcolară/profesională a candidaţilor: informaţii privind şcoala absolvită, cursurile de calificare, studiile absolvite şi gradul acestora;
 • date cu caracter personal legate de activitatea profesională a candidaţilor: profesia, experienţa, specializarea, locurile de muncă anterioare, locul de muncă actual, poziţia, funcţia, felul contractului de muncă, salariul, alte avantaje materiale, numele angajatorului, data angajării, data încetării raporturilor de muncă, informaţii generale privind motivele încetării raporturilor de muncă (e.g. concediere, acord reciproc, demisie etc.); 
 • date calificate drept speciale, respectiv informaţii rezultate din aplicarea testelor în procesul de recrutare (de cunoştinţe, de personalitate, alte teste specifice, cum ar fi testele psihometrice).

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

KRUK România S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: angajaţii departamentului de resurse umane şi reprezentantul departamentului care angajează,  entităţi din Grupul KRUK, respectiv RoCapital IFN SA (în cazul în care aţi aplicat pentru un loc de muncă la această companie), furnizorii de teste specifice pentru procesul de recrutare, precum și furnizorii noștri de servicii IT&C și servicii Cloud.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:

Datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru o perioadă determinată de timp, respectiv până la finalizarea procesului de recrutare la care participaţi, sau până la retragerea consimțământului, dacă retragerea este efectuată anterior finalizării procesului.

În plus, dacă în cadrul interviului vă veţi exprima consimţământul de a participa la viitoarele procese de recrutare organizate de KRUK Romania SRL sau de alte entităţi din cadrul grupului KRUK, vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de 12 luni de la momentul acordării consimţământului, sau până la exercitarea dreptului de retragere a consimţământul.

Drepturile pe care le puteți exercita asupra procesării datelor cu caracter personal:

În activitatea noastră, ne asigurăm că drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate. Astfel conform GDPR, aveţi dreptul:

 • dreptul de a primi orice informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal conform articolului 13 şi 14 din GDPR şi dreptul de acces la date, precum şi să solicitaţi  o copie a acestora, conform articolului 15 din GDPR;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor, atunci când avem date nevalide, de exemplu act de identitate expirat;
 • dreptul de a solicita ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), în special atunci când aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod ori sunt prelucrate în mod ilegal sau atunci când obligaţia de a le elimina rezultă din prevederile legale.. Vă informăm că, în conformitate cu GDPR, nu vom șterge datele dumneavoastră personale în măsura în care prelucrarea lor este necesară pentru a ne determina, afirma sau apăra drepturile, spre exemplu în scopuri de probă;
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, adică marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioară a acestora, mai ales atunci când puneţi la îndoială acurateţea sau legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita transferul datelor personale furnizate de dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale (solicitare de încetare a prelucrării datelor personale), în special din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. Exercitarea dreptului de a prezenta obiecţii va impiedica, în principiu, prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior; 
 • dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Va informăm că:

 • în conformitate cu GDPR, nu vom şterge datele dumeavoastră personale în măsura în care prelucrarea lor este necesară pentru a ne determina, afirma sau apăra drepturile, spre exemplu în scopuri de probă .

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legătură cu utilizarea de către KRUK România S.R.L. a datelor personale, vă rugăm sa ne contactaţi alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poştală sau de email (în funcţie de modalitatea prin care doriţi să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon, precum şi scopul cererii dumneavoastră.

Ne puteţi contacta:

- Prin email, la adresa: recrutare@kruk.com.ro;

 sau

- Personal sau printr-o cerere trimisă prin poştă - la sediul KRUK România S.R.L. din București, Splaiul Unirii nr. 165, TN Offices 2, parter și etajul 9, sector 3, Cod Postal 030133, România.

 

Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind protecția datelor dumneavoastră puteți găsi pe pagina web a companiei, la secțiunea Protecția Datelor Personale.

Înapoi la început