KRUK România este specializată în gestionarea completă a creanţelor. Noi recuperăm atât creanţe ale instituţiilor financiare, cât şi ale marilor clienţi corporativi. KRUK România gestionează creanţele băncilor, companiilor de leasing, operatorilor de telefonie fixă şi mobilă, operatorilor de televiziune prin cablu, furnizorilor de platforme digitale, furnizorilor de utilităţi, precum şi cele ale companiilor producătoare de bunuri de larg consum.

Serviciul de monitorizare are rolul de a preveni întârzierea creanţelor şi este modulul ce şi-a dovedit eficienţa în timp. În acest stadiu incipient al managementului creanţelor, este important să avem know-how-ul propriu-zis şi soluţiile viabile. Modulul de monitorizare este asemănător unui proces memento, ajutând clientul să nu întârzie cu plăţile, astfel menţinând procesul de plată pozitiv si constant. Instrumentele de colectare recomandate acestui proces sunt: contacte telefonice; mesaje text; mesaje vocale; notificări de plată.

Prin furnizarea unui management complet al creanţelor rezultate din credite de consum, oferim partenerilor noştri asistenţă în activitatea de recuperări creanţe.

Oferim în mod eficient o întreagă gamă de servicii de colectare creanţe rezultate din produse financiare aflate în toate stadiile de neperformanţă, începând cu monitorizarea plăţilor în stadii de întârziere incipientă a achitării creanţelor, până la reprezentarea creditorului pe parcursul executării silite.

Scopul colectării amiabile constă în recuperarea întregii sume datorate partenerului de afaceri,  în cel mai scurt timp posibil, şi utilizarea celor mai eficiente instrumente de recuperare pentru categoria de debite dată.

Colectarea amiabilă este un serviciu compus dintr-un set complet de activităţi desfăşurate şi instrumente de colectare utilizate.

În domeniul colectării amiabile KRUK România gestionează cazuri aflate la toate nivelele de neperformanţă şi în stadii diferite:

 • înainte de litigiu;
 • cu sau fără titlu executoriu;
 • după o încercare eşuată de recuperare prin executor;
 • cazuri gestionate anterior de alte agenţii de recuperări creanţe.

 

Fiecare portofoliu de creanţe acceptat spre colectare este supus unei analize ce are ca rezultat selectarea instrumentelor de colectare adecvate, luând în considerare următoarele:

 

 • tipul produsului transmis spre colectare (credit, overdraft, factură);
 • profilul clientului;
 • datele de contact furnizate;
 • stadiul de neperformanţă/ numărul de zile de întârziere;
 • situaţia cazului (înainte de litigiu sau după o încercare eşuată de recuperare prin executor);
 • valoarea creanţei;
 • cerinţele partenerului de afaceri.

 

Pentru fiecare grup de parteneri  pregătim un ciclu unic de activităţi de colectare. Pentru fiecare astfel de ciclu, se determină un timeline aferent startgiei de colectare.

 

În plus, atunci când demarăm serviciile pentru un nou partener de afaceri, suntem foarte deschişi în ceea ce priveşte detalierea principiilor referitoare la maniera şi frecvenţa schimbului de informaţii (inclusiv actualizări ale situaţiei plăţilor efectuate de către clienţi, raportare, asigurarea securităţii datelor furnizate şi aria de acoperire a activităţilor de colectare de implementat).

Colectarea judiciară şi supravegherea executării silite de către executorii judecătoreşti sunt câteva dintre serviciile ce pot fi oferite cu ajutorul companiei KRUK România.


KRUK România poate desfăşura următoarele servicii:


 • întocmirea documentaţiei în vederea acţionării în instanţă a clientului;
 • achitarea, în calitate de mandatar, a taxelor judiciare de timbru și a celorlalte cheltuieli de judecată/executare, născute în procesul de recuperare a creanțelor;
 • selectarea avocaţilor pentru depunerea cererii de chemare în judecată şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti competente pentru susţinerea cauzei partenerului de afaceri şi obţinerea sentinţei favorabile acestuia, în vederea executării silite a clientului.

În situatia în care KRUK România deţine un mandat de la un partener de afaceri şi un titlu executoriu, poate întocmi documentaţia necesară şi poate selecta un avocat care îl va reprezenta pe acesta în timpul procedurii de executare silită. Compania va întocmi documentaţia, va încheia un contract de executare silită cu executorul judecătoresc competent şi va monitoriza executarea silită în vederea recuperării creanţelor. Compania noastră se poate ocupa şi de cazuri în care pretenţiile creditorului nu au fost satisfăcute în totalitate. În astfel de cazuri, se poate solicita executorului să reia măsurile de executare silită.


Datorită activităţilor de mai sus, şansele de recuperare a datoriei cresc şi, în plus, creditorul evită riscul prescrierii creanţelor sale.

Colectarea pe teren implică contact personal cu clientul la reşedinţa acestuia. Scopul vizitei este de a stabili motivele pentru care clientul întâmpină dificultăţi de plată a datoriei, pentru a conveni un nou aranjament de plată, pentru a furniza sau completa documentele necesare şi pentru a îndruma clientul să ramburseze datoria.

Serviciile de colectare pe teren furnizate de KRUK sunt destinate sprijinirii procesului de colectare a datoriilor si includ activitati precum:

 • Vizita - contact personal cu clientul la locuinţa acestuia, adresa de corespondență furnizată.  Vizitele pe teren pot fi făcute clienţilor care nu şi-au respectat promisiuni de plată anterioare;
 • Colectarea de numerar - include colectarea personală de numerar de la client şi depozitarea fondurilor în contul bancar al creditorului. Numerarul este acceptat pe baza unei împuterniciri și prin eliberarea unei chitanțe care reflectă plata efectuată;
 • Recuperarea elementelor non-standard - serviciu special conceput pentru companiile de leasing şi bănci. Specialiştii KRUK conduc întregul proces de recuperare, evaluare, depozitare şi vânzare a bunurilor închiriate / finanţate. Astfel, putem recupera bunuri/obiecte precum maşini, decodoare, echipamente electronice, calculatoare şi echipamente medicale;
 • Alte servicii: Scoring – verificarea solvabilităţii persoanelor fizice şi juridice care solicită împrumuturi sau care doresc să iniţieze afaceri cu partenerul nostru.

Scop: furnizarea unei soluţii imediate pentru debitele neperformante, prin vânzarea acestora către KRUK. Achiziţiile de portofolii de creanţe constituie unul dintre serviciile KRUK România cu cea mai semnificativă creştere.

Oferta vizează pentru început partenerii de afaceri cu creanţe foarte mari. Acestea pot include atât creanţe care nu au fost încă supuse unor procese de recuperare, dar şi acelea care deja au fost investite cu titlu executoriu, dar care nu sunt încă recuperate şi constituie o problemă financiară încă nesoluţionată pentru partenerul nostru.

 

Fiecare portofoliu de creanţe furnizat de partener este supus unei analize detaliate, efectuată pe baza următorilor parametri:

 • Date despre client - vârsta, domiciliul (cod poştal), felul activităţii desfăşurate (cu contract de muncă, liber profesionist sau care realizează venituri din propria afacere), venit (tranşe de venit), data acordării creditului, metoda de acordare (canal de distribuţie, promoţie, etc.)
 • Informaţii despre produs – tipul produsului (tipul obligaţiei, de exemplu împrumut, factură telefonică, etc.), informaţii despre garanţiile oferite, ş.a.m.d.
 • Informaţii "comportamentale" - cum ar fi suma restantă divizată în principal, dobândă şi alte costuri, numărul de zile de întârziere, informaţii despre procesul de colectare anterior, precum şi orice alte informaţii importante care pot afecta activităţile de recuperare viitoare.

 

Pentru a garanta confidenţialitatea informaţiilor, datele de identificare ale clienţilor nu sunt furnizate în stadiul de evaluare a portofoliului. Programul de recuperare, etapele procesului de colectare şi modul de furnizare a datelor pentru evaluare sunt agreate separat cu vânzătorul.

După analizarea portofoliului propus spre vânzare, transmitem oferta de preţ.

Atunci când oferta noastră este acceptată de către partener, începem procesul de achiziţionare a creanţelor.

Profesionalism, promptitudine, eficienţă

Obiectivul principal al activităţii desfăşurate în departamentul Business to Business (B2B) al KRUK România este de a oferi cea mai bună calitate a serviciilor şi eficienţa procesului de colectare a creanţelor, întotdeauna practicat în conformitate cu legea.

Departamentul B2B al KRUK România este specializat în recuperarea creanţelor pe segmentul B2B (Business to Business). B2B reprezintă un segment al activităţii care acoperă relaţiile de afaceri între companii:

 1. între un cumparator şi un vânzător; 
 2. între mai mulţi cumpărători şi un vânzător;
 3. între un cumpărător şi mai mulţi vânzători;
 4. între mai mulţi cumpărători şi mai mulţi vânzători.  

 

Regulile activităţii noastre:

 • Servicii personalizate şi complete;
 • Eficienţa procesului de colectare a creanţelor;
 • Cea mai bună calitate a serviciilor;
 • Viteza de acţiune;
 • Securitatea datelor.

 

De ce este necesară utilizarea serviciilor Business to Business ale KRUK România?

Experienţa noastră în gestionarea diferitelor tipuri de creanţe, soluţiile inovatoare aplicate, precum şi colaborarea strânsă cu clientul şi cu celelalte companii din Grupul KRUK ne permit să ajungem la un nivel ridicat de eficienţă. Prin urmare, procesul de colectare a creanţelor B2B desfăşurat de KRUK Românial este dovedit ca fiind o metodă eficientă de recuperare a datoriilor partenerilor de afaceri.

Serviciile prestate de KRUK România sunt adaptate la cerinţele impuse de partenerul de afaceri, precum şi la caracteristicile specifice ale creanţelor. Informaţiile culese servesc drept bază pentru elaborarea unui plan de acţiune personalizat.

Relaţia de afaceri cu KRUK România este reglementată prin reguli simple. Vă garantăm o ofertă adaptată la cerinţele dumneavoastră, flexibilitate şi servicii de o înaltă calitate şi încredere.

Înapoi la început