AMCC KRUK RomaniaMisiunea AMCC este de a-şi reprezenta membrii prin moduri specifice, la nivel naţional şi internaţional, de a promova şi proteja activitatea de management al creanţelor comerciale.

 

AMCC îşi va desfăşura activitatea, pentru a coopta persoane juridice şi fizice implicate în activitatea de management al creanţelor sau de a desfăşura activităţi care fac parte din managementul creanţelor, precum şi pentru a deveni un binecunoscut manager al acestei activităţi. Scopul AMCC este acela de a stabili standarde de calitate în domeniu, de a recomanda metode comerciale, pentru securizarea şi garantarea creanţelor, precum şi metode de evaluare a solvabilităţii persoanelor juridice. De asemenea, AMCC va oferi consultanţă privind metodele legale şi consecinţele acestora, în vederea recuperării creanţelor comerciale şi a activităţilor specifice managementului creanţelor comerciale, ca parte a activităţii de management.

Toate activităţile AMCC se vor desfăşura în conformitate cu prevederile din codul de conduită FENCA: “Următoarele prevederi sunt destinate asociaţiilor naţionale de membri FENCA, în vederea indicării procedurilor care trebuie adoptate de către membri. Prevederile nu au fost concepute ca directivă completă pentru asociaţiile de membri, pentru a specifica cerinţele minime ale asociaţiei naţionale pe care membrii acesteia trebuie să le respecte. Sub toate aspectele, asociaţiile naţionale vor deţine propriul cod de conduită, ale căror prevederi le pot depăşi pe cele din prezentul cod FENCA.

KRUK România îşi desfăşoară activitatea de colectare creanţe conform Codului de Conduită AMCC.

Mai multe detalii puteţi găsi accesând site-ul: www.amcc.ro

Înapoi la început