Prin activitățile desfășurate în domeniul protecției datelor cu caracter personal, KRUK România S.R.L. se asigură că relațiile cu clienții se bazează pe respectarea principiilor vieții private. Prin eforturile constante depuse pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate, ne propunem să sporim încrederea în piața recuperărilor de creanțe, contribuind la creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la acest subiect.

La KRUK, considerăm că implementarea unor reguli transparente, care să asigure protecția datelor  clienților, angajaților sau contractanților noștri în operațiunile de prelucrare, precum și crearea unor mecanisme de răspuns la încălcările acestor reguli, nu este doar datoria noastră, ci este un factor indispensabil care susține dezvoltarea durabilă a companiei noastre.

Acordăm o importanță deosebită furnizării unor termeni clari și ușor de înțeles cu privire la colectarea, utilizarea, partajarea și păstrarea datelor dvs. personale, inclusiv ale transferului către terți.

Vă informăm de fiecare dată despre scopurile, perioada, domeniul de aplicare și principiile prelucrării datelor dvs. personale, inclusiv a transferului datelor către terți, dacă un astfel de transfer este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal și transparent. Prelucrăm datele dvs. personale în conformitate cu legea și în scopuri care sunt permise și predeterminate din punct de vedere legal, iar în cazurile cerute de lege, vă cerem întotdeauna consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrăm întotdeauna datele dvs. în conformitate cu legea. De asemenea, ne asigurăm că terții cu care partajăm datele cu caracter personal respectă aceleași standarde de protecție a datelor cu caracter personal care ne ghidează. Luăm în considerare protecția datelor cu caracter personal în faza de concepere a unui produs, ceea ce înseamnă că încă din etapa de proiectare și implementare a serviciilor și sistemelor noastre, luăm în considerare principiile protecției datelor cu caracter personal și limităm colectarea, utilizarea și stocarea datelor, doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru atingerea scopurilor prelucrării. Atunci când concepem serviciile și sistemele noastre, folosim metode și tehnici avansate pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor dvs.

Am implementat un sistem eficient de gestionare a încălcărilor securității datelor în conformitate cu articolele 33 și 34 din GDPR. În cazul în care identificăm o încălcare a securității datelor cu caracter personal, vom lua măsurile necesare în cel mai scurt timp posibil pentru a minimiza efectele încălcării și pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor vizate. În conformitate cu cerințele legale, dacă identificăm un risc ridicat pentru aceste drepturi și libertăți, notificăm autoritățile de supraveghere relevante cu privire la încălcare în termenul indicat în GDPR și, dacă încălcarea securității datelor poate avea un impact semnificativ asupra drepturilor și libertăților persoanelor fizice, notificăm și persoanele afectate de încălcare.

Vă vom informa cu privire la orice modificări semnificative ale politicii noastre de confidențialitate prin postarea unui anunț pe site-ul nostru web sau, dacă modificarea vă privește direct, prin trimiterea unei notificări prin e-mail sau poștă.

De la 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare GDPR. Prin urmare, dorim să vă informăm că aveți anumite drepturi legate de prelucrarea datelor dvs. personale de către noi.

Dacă faceți parte din următoarele categorii, regăsiți în notele de informare de mai jos informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu informații specifice pentru fiecare categorie.

Data actualizării: 01.09.2023

Înapoi la început