Care sunt datele despre care vorbim?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie care poate duce la identificarea unei persoane.  Datele pe care le prelucrăm se pot încadra în următoarele categorii de date:

 • date privind identificarea persoanei fizice: nume, prenume, data naşterii, CNP;
 • date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă.

Operatorul

Prelucrarea se face de societatea noastră în baza unui contract în care societatea noastră are calitate de persoană împuternicită sau operator. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este creditorul, respectiv titularul creanței.
Operatorii Grupului KRUK care pot avea calitatea de creditor sunt următorii:
•    KRUK România cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter şi etajul 9, sector 3, Bucureşti 030133;
•    InvestCapital LTD, cu sediul în The Hub, Suite E101Triq Sant’ Andrija SGN 1612 San Gwann;
•    ProsperoCapital S.a.r.l., societate organizată şi funcţionând conform legilor din Luxemburg, cu sediul în Luxemburg, Str. Jean Piret nr. 1B, L-2350, înregistrată în Registrul Comerţului şi al Companiilor din Luxemburg la secţiunea B sub nr. 202455;
•    KRUK SA, societate organizată şi funcţionând conform legilor din Polonia, cu sediul în Polonia, Wroclaw, str. Wołowska nr. 8, 51-116, înregistrată la Registrul Instanţei Naţionale sub nr. 0000240829;
•    Rocapital IFN S.A., cu sediul social în Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, Parter, Sala 1, Sector 3, Bucuresti 030133.

Am numit în funcţie un Responsabil de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe care îl puteţi contacta pentru orice are legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi pentru drepturile pe care le aveţi cu privire la aceste aspecte. Puteţi face o solicitare către: Responsabil Protecţia Datelor, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucureşti 030133 sau pe email la dpo@kruk.com.ro.

De ce şi cu ce scop vă procesăm datele personale?

Vă putem prelucra datele personale în următoarele scopuri,  respectiv:

a) În baza intereselor legitime urmărite de operator, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR pentru a soluţiona cererile venite din partea dumneavoastră;

b) În baza intereselor legitime urmărite de operator şi/sau de creditorul pe care acesta îl reprezintă, pentru a-şi contacta clienţii şi debitorii, în temeiul articolului 6 aliniatul (1) litera (b) din GDPR. Se întâmplă să avem date de contact vechi, expirate sau inexacte pentru clienţii şi debitorii noştri şi să vă contactăm fără să avem cunoştinţă despre acest aspect. De asemenea, se poate întâmpla să primim datele dumneavoastră de contact de la clientul sau debitorul nostru, ca un mijloc de contact cu acesta.

c) conform articolului 6 aliniatul (1) litera c din GDPR, putem avea obligaţia legală de a vă soluţiona plângerile sau alte cereri primite din partea dumneavoastră, întemeiate legal.

În cazul în care veţi fi identificat ca şi client ori reprezentant legal sau convenţional al unui client, datele dumneavoastră vor fi prelucrate conform notei de informare disponibile la acest link; dacă veţi intra într-o relaţie de afaceri cu compania noastră, datele dumneavoastră vor fi prelucrate conform notei de informare disponibile la urmatorul link: https://ro.KRUK.eu/partener-contractual-gdpr, iar dacă veţi dori să dobândi un imobil din portofoliul imobiliar gestionat de KRUK Romania, datele dumneavoastră vor fi prelucrate conform notei de informare disponibile la următorul link: https://ro.KRUK.eu/client-potential-pentru-dobandirea-unui-bun-imobil.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Perioada în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrării. În caz de plângeri sau alte cereri primite din partea dumneavoastră, întemeiate legal, perioada de prelucrare depinde de termenul de prescripţie aferent solicitării dumneavostră. În cazul unor date de contact ale dumneavostră (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de corespondenţă) asociate greşit unui caz gestionat de KRUK, datele dumneavoastră vor fi invalidate, dar vor continua să fie prelucrate pe acel caz sub forma unei „liste negre”, astfel încât să se poată evita orice asociere ulterioară eronată.

Cui vă vom dezvălui datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către KRUK ROMÂNIA SRL, cu sediul social în Bucureşti, Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter şi etajul 9, sector 3, Cod Poştal 030133, România. Aceste date pot fi partajate cu alte entităţi care pot deservi procesului administrativ intern ori către furnizorii noştri de servicii IT&C şi servicii Cloud.

Operatorul poate transfera datele personale către alte entităţi din Grupul KRUK în măsura în care este autorizată sau obligată prin lege să facă acest lucru.

Transferuri în afara Spaţiului Economic European (SEE)

Colaborăm cu furnizori şi parteneri din afara SEE, astfel că, este posibil să transferăm date cu caracter personal în ţări din afara SEE. Un astfel de transfer de date cu caracter personal poate avea loc pe baza unei decizii privind caracterul adecvat al prelucrării conform art. 45 şi 46 din GDPR. Informaţii privind deciziile Comisiei Europene care stabilesc un nivel adecvat de protecţie sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

De unde obţinem datele dumneavoastră personale?

 • de la dumneavoastră:

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către subscrisa se face de către dumneavoastră, în mod voluntar, în momentul în care ne contactaţi. În măsura în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc pentru exercitarea unor drepturi prevăzute de lege, nefurnizarea lor va avea ca efect incapacitatea de a vă identifica şi de a da curs solicitării sau reclamaţiei dumneavoastră.

 • de la alte entităţi:

În unele situaţii, colectăm datele dumneavoastră personale într-un alt mod decât direct de la dumneavoastră, de exemplu, partenerul contractual a furnizat datele de contact ca fiind asociate altui client sau debitor (date vechi sau expirate), clientul sau debitorul nostru a deţinut un abonament de telefonie mobilă pentru un număr care, ulterior încetării contractului, v-a fost alocat de către operatorul de telefonie (date vechi), clientul sau debitorul nostru a furnizat datele dumneavoastră ca persoană de contact ori ca fiind datele proprii, un partener a furnizat adresa dumneavoastră ca adresă de livrare.

Profilarea şi luarea de decizii automate

Vă informăm că, în cadrul activităţii noastre, prelucrăm datele dumneavoastră în mod automat, dar, având în vedere calitatea pe care o deţineţi, nu le prelucrăm sub formă de profilare şi nu luăm decizii automate care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau sau să vă afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

Ce drepturi aveţi în legătură cu datele dumneavoastră şi cum puteţi să vi le exercitaţi?

În activitatea noastră, ne asigurăm că drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate. Astfel conform GDPR, aveţi dreptul:

 • dreptul de a primi orice informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal conform art. 13 si 14 din GDPR şi dreptul de acces la date, precum şi să solicitaţi  o copie a acestora, conform art. 15. din GDPR;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor, atunci când avem date nevalide, de exemplu act de identitate expirat;
 • dreptul de a solicita ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), în special atunci când aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod ori sunt prelucrate în mod ilegal sau atunci când obligaţia de a le elimina rezultă din prevederile legale;
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, adică marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioară a acestora, mai ales atunci când puneţi la îndoială acurateţea sau legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita transferul datelor personale furnizate de dumneavoastră în legatură cu încheierea unui angajament de plată, în special cu privire la rambursarea datoriilor în rate;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale (solicitare de încetare a prelucrării datelor personale), în special din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. Exercitarea dreptului de a prezenta obiecţii va impiedica, în principiu, prelucrarea datelor dumneavoastră. Amintiţi-vă, totuşi, că un astfel de rezultat nu va apărea dacă dovedim că există motive justificate din punct de vedere legal pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau dacă arătăm că există motive pentru a stabili, investiga sau susţine pretenţiile pe care le avem faţă de dumneavoastră;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior; 
 • dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSDPDC).

Precizăm că:

În conformitate cu GDPR, nu vom şterge datele dumneavoastră personale în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre conferite de lege, (de exemplu, o cerere de rambursare a datoriilor sau o obligaţie legală de prelucrare a datelor, obligaţia de a păstra documentaţia contabilă). Cu toate acestea, în cazul în care în urma unei solicitări din partea dumneavoastră, vom restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră, vom fi în continuare îndreptăţiţi să prelucrăm aceste date pentru a ne exercita sau apăra drepturile conferite de lege.

În cazul în care datele personale sunt prelucrate în baza consimţământului dumneavoastră, vă amintim că retragerea consimţământului anterior acordat nu va afecta totuşi legalitatea prelucrării efectuate de către Companie pe baza consimţământului anterior retragerii.

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile de mai sus, puteţi să ne trimiteţi cererea:

• prin e-mail la: client@kruk.com.ro;

• prin telefon la: 031 413 20 20;

• prin poştă la punctul de lucru KRUK România SRL din Bd.Independenţei, 2C, Târgovişte, Dâmboviţa.

Înapoi la început