05/03/2019

KRUK continuă susţinerea copiilor şi tinerilor dezavantajaţi, în parteneriat cu United Way

KRUK continuă susţinerea copiilor şi tinerilor dezavantajaţi, în parteneriat cu United Way

Cu sprijinul KRUK România, United Way va susţine şi în anul 2019 184 de copii vulnerabili, expuşi riscului de abandon şcolar, care astfel vor continua să meargă la şcoală, iar 40 de tineri dezavantajaţi vor beneficia de suport pentru integrare pe piaţa muncii.

 

KRUK România continuă colaborarea cu United Way România în calitate de partener strategic pentru implementarea activităţilor asociaţiei, din dorinţa de a sprijini copii şi tineri dezavantajaţi prin intermediul programelor de educaţie, integrare socioprofesională şi voluntariat.

De programele desfăşurate de UWRo cu ajutorul KRUK România vor beneficia 184  de copii aflaţi în risc de abandon şcolar care vor fi susţinuţi să îşi continue educaţia. Alţi 40 de tineri vor avea o şansă reală la un loc de muncă şi vor putea începe o viaţă independentă.

 

„Dorim să putem ajuta cât mai mulţi copii şi tineri să-şi construiască un drum mai bun în viaţă, punând cărămidă peste cărămidă în construcţia unei abordări responsabile şi cumpătate a cheltuielilor. Ne străduim să le oferim elementele de educaţie financiară de bază necesare în viaţă şi să îi ajutăm să distingă între necesitate şi dorinţa de a avea un lucru de care nu întotdeauna avem nevoie.” a spus Tomasz Ignaczak, Director General KRUK Romania.

 

Printre modalităţile de susţinere pe care KRUK România le oferă beneficiarilor proiectelor implementate de fundaţie enumerăm şi întâlnirile organizate la sediul firmei, pe parcursul cărora copiii şi tinerii participă la sesiuni de job shadowing, cursuri de excel, cursuri de comunicare, discută cu reprezentanţii companiei şi li se prezintă elemente financiare de bază, primind astfel o explicaţie directă despre modul în care pot să-şi administreze banii, să-şi pregătească un CV, să se pregătească pentru un interviu de angajare, etc.

 

Prin parteneriatul dintre KRUK România şi United Way România fondurile acordate de companie vor fi folosite pentru implementarea programelor UWRo Învaţă să reuşeşti, respectiv Drumul spre reuşită, ale căror beneficiari sunt copii şi tineri din medii defavorizate din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi zonele limitrofe. De asemenea, angajaţii KRUK România vor participa la acţiuni şi programe de voluntariat desfăşurate de United Way România în beneficiul persoanelor vulnerabile.

 

„Suntem foarte fericiţi să continuăm parteneriatul cu KRUK România, având astfel un partener strategic, pe termen lung. Numai împreună putem produce schimbări importante şi de durată. Dacă vrem ca lucrurile să se schimbe în jurul nostru trebuie ca fiecare dintre noi să se implice şi să acţioneze, investind în comunitatea în care trăieşte. ”– declară Cristina Damian, Director Executiv United Way România.

 

Programul ÎNVAŢĂ SĂ REUŞEŞTI

Toţi copiii au dreptul la educaţie, indiferent de mediul în care s-au născut. Cu toate acestea, în România, numai o treime dintre copiii defavorizaţi termină şcoala generală*.

 

În viziunea United Way România abandonul şcolar nu este doar o problemă a copilului, ci una a întregii comunităţi. Tocmai de aceea, programul integrat de intervenţie ÎNVAŢĂ SĂ REUŞEŞTI implică factorii decisivi în dezvoltarea copilului (părinţi, profesori, lideri din comunitate, voluntari) să lucreze împreună pentru a preveni abandonul şcolar şi a asigura accesul la educaţie de calitate pentru copiii vulnerabili.

 

Programul DRUMUL SPRE REUŞITĂ

În România, aproape 40% din populaţie este expusă riscului de sărăcie şi excluziune socială**. Riscul de sărăcie este mai mare pentru părinţi singuri, copii şi tineri vulnerabili, provenind din centre de plasament sau din familii dezavantajate şi persoane cu handicap.

Programul integrat de incluziune socială şi financiară dezvoltat de United Way România - DRUMUL SPRE REUŞITĂ - sprijină persoanele vulnerabile să îşi găsească un loc de muncă stabil şi să devină membri activi ai comunităţii, independenţi financiar.

Înapoi la început