24/03/2015

Grupul KRUK a raportat un profit record de 152 milioane zloți **(approx. 163 milioane Lei) și a anunțat o strategie puternică pe următorii cinci ani

Grupul KRUK a raportat un profit record de 152 milioane zloți **(approx. 163 milioane Lei) și a anunțat o strategie puternică pe următorii cinci ani

Bucuresti, 24 martie 2015: Grupul KRUK (Indice bursier Bursa de Valori Varșovia: KRU), liderul pieței de management al creanțelor din Europa Centrală, a făcut publice rezultatele financiare pentru anul 2014.

 

Grupul KRUK –  principalele rezultate financiare consolidate

Mil. zloți

2013

2014

Evoluția comparativ

      cu anul precedent

Sume recuperate

537.7

711.8

           +32%

Investiții în noi portofolii

367.2

570.7

           +55%

 

 

 

 

Cifra de afaceri

405.6

487.9

 +20%

- portofolii de creanțe achiziționate 

355.7

442.4

            +24%

- colectare pe bază de mandat(servicing)   

  39.9

  31.7

            -21%

- altele

    9.9

  13.8

            +39%

EBIT

152.9

208.2

            +36%

Cash EBITDA*

344.3

489.0

            +42%

Profit Net

  97.8

151.8

            +55%

 

 

 

 

Evoluția rezultatului pe acțiune(EPS)

20%

  55%

                -

Marja EBIT

38%

  43%

            5 pp

Marja Cash EBITDA

85%

100%

          15 pp

ROE (randamentul capitalurilor proprii)

24%

 26%

            2 pp

 

* Cash EBITDA = EBITDA + sume colectate din achiziția de portofolii de creanțe – veniturile rezultate din colectarea portofoliilor de creanțe achiziționate; sursa: KRUK S.A.

** Curs de schimb BNR din data de 16 martie, 2015: 1 zlot = 1.0741 lei

 

Comentarii:

 • Sumele recuperate aferente portofoliilor achiziționate au fost de 711,8 milioane zloți, față de 537,7 milioane zloți, valoare înregistrată în 2013 (în creștere cu 32%),
 • Grupul KRUK a investit 570,7 milioane zloți în achiziția de portofolii, comparativ cu 367,7 milioane zloți investiți în anul precedent (în creștere cu 55%),
 • Cifra de afaceri a Grupului a atins valoarea de 487,9 milioane zloți, în creștere cu 20%, comparativ cu 405,6 milioane zloți, valoare înregistrată în 2013,
 • Cash EBITDA  a crescut cu 42% și a atins valoarea de 489 milioane zloți în 2014, iar marja EBITDA s-a situat la 100%,

 

 

 • Profitul net consolidat a fost de 151,8 milioane zloți,  comparativ cu valoarea de 97,8 milioane zloți înregistrată în 2013 (în creștere cu 55%),
 • Rezultatul net pe acțiune (EPS) a crescut cu 55%, la 9.0 zloți, iar randamentul capitalurilor proprii a crescut cu 2 puncte procentuale, atingând 26%,
 • Ținând cont de aceste rezultate financiare solide, Consiliul de Administrație al KRUK S.A. va propune în cadrul viitoarei Adunării Generale plata unui dividend în valoare de 1,5 zloți per acțiune, din profitul net consolidat înregistrat  în anul 2014,
 • 2014 a marcat intrarea Grupului KRUK pe piața de profil din Germania și intrarea pe piața creditelor ipotecare din Polonia, prin achiziția a două portofolii cu o valoare nominală totală de peste  1,1 miliarde zloți, cu o investiție în aceste achiziții de 300 milioane zloți,
 • Noua strategie pentru perioada 2015–2019  reliefează expansiunea geografică și dezvoltarea de noi produse, cât și activități de îmbunătățire a eficienței operaționale și creștere a capacității de analiză.

“2014 a fost un an foarte bun pentru Grup. Am dovedit că suntem în continuare capabili să ne dezvoltăm rapid, deși suntem liderii pieței de profil. Sumele recuperate în 2014 au atins un nivel record, înregistrând o valoare medie de 2 milioane zloți pe zi, fapt ce ne-a dat posibilitatea să înregistrăm o creștere a profitului net de 55%, într-un singur an.  Ne-am consolidat poziția de lider pe piețele din Polonia și România, am pus baze solide pentru activitățile de pe piața din Germania, și an intrat pentru prim oară pe piața creanțelor ipotecare. Anul trecut am făcut investiții semnificative, în valoare de 571 milioane zloți în achiziția de portofolii de creanțe, noi și mult mai diversificate. Suntem convinși că ne vom continua dezvoltarea, deoarece investițiile făcute ne asigură rezultate financiare și un flux al lichidităților bune, pentru anii viitori. Prin implementarea noii strategii pentru perioada 2015–2019, sperăm să ne numărăm printre primele trei companii de management al creanțelor din Europa, din punct de vedere al profitului net înregistrat. Acesta este obiectivul pe care l-a stabilit echipa noastră. Decizia de a plăti dividende către acționarii noștri nu ne va afecta planurile viitoare de creștere dinamică,” a spus Piotr Krupa, Președintele Consiliului de Administrație al KRUK.

 

Achiziția de portofolii

 • Grupul a investit o sumă totală de 571 milioane zloți în achiziția de noi creanțe retail, creanțe ipotecare și creanțe corporate.
 • În ultimul trimestru al anului 2014, companiile membre ale Grupului KRUK au achiziționat portofolii de creanțe cu o valoare nominală de 1,6 miliarde zloți, printr-o investiție de 215 milioane zloți, iar peste o treime dintre aceste creanțe sunt ipotecare.
 • Datorită investițiilor în achiziția de portofolii de creanțe de 1,8 miliarde zloți, în perioada 2011–2014, Grupul a raportat pentru anul 2014 sume recuperate record, în valoare de 711,8 milioane zloți , acesta fiind cel mai bun rezultat din istoria Grupului KRUK. 
 • Angajamentele de plată încheiate cu persoanele cu datorii au generat aproximativ 65% din sumele recuperate.

 

 

 • Pe fondul creșterii sumelor recuperate, cifra de afaceri a Grupului KRUK aferentă portofoliilor de creanțe achiziționate a ajuns în 2014 la valoarea de 442,4 milioane zloți, în creștere de la 355,7 milioane zloți în 2013.

“În anul care s-a încheiat, am căutat să diversificăm structura investițiilor noastre, prin investiții semnificative în portofolii de creanțe ipotecare, care au reprezentat mai mult de jumătate din investițiile făcute în 2014. Putem vedea deja că acesta este un segment de piață atractiv și suntem pregătiți să negociem viitoare tranzacții nu numai în Polonia, ci și în România, unde ne-am asigurat în trimestrul patru al anului precedent, licența pentru o linie de business care ne va permite să încheiem tranzacții de achiziții de portofolii,” a spus Piotr Krupa.

 

Colectarea creanțelor externalizate spre colectare pe bază de mandate (servicing)

 

 • Cifra de afaceri a Grupului KRUK aferentă segmentului de colectare a creanțelor externalizate spre colectare pe bază de mandat s-a menținut la un nivel ridicat, atingând valoarea de 31,7 milioane zloți în 2014, iar valoarea nominală a portofoliilor a fost de 3,1 miliarde zloți, comparativ cu valoarea de 39,9 milioane zloți (aferentă unei tranzacții unice din primul trimestru 2013) și  respectiv valoarea de 3,1 miliarde zloți, pentru anul 2013.
 • Cu excepția efectului tranzacției unice efectuată în primul trimestru 2013, segmentul de colectare a creanțelor externalizate spre colectare pe bază de mandat, continuă să genereze o cifră de afaceri stabilă.
 • În termeni de valori nominale, cifra de afaceri a Grupului KRUK este cea mai mare în Polonia (284,4 milioane zloți) și rămâne constantă în România, în timp ce pe alte piețe, în Republica Cehă și Slovacia, observăm o creștere considerabilă.

“KRUK rămâne un competitor puternic pe o piața de servicing (colectare pe bază de mandat) a creanțelor fragmentată și care prezintă provocări, având rezultate constante. Prezența noastră pe acest segment de piață ne-a oferit posibilitatea să ne îmbunătățim abilitățile operaționale și analitice,” a adăugat Piotr Krupa.

 

Facilități de finanțare

 

 • În 2014, Grupul KRUK și-a asigurat o facilitate de credit flexibil pe 10 ani de la Getin Noble Bank, de până la 230 milioane zloți, finanțare denominată în Euro, de până la echivalentul a 70 milioane zloți, conform unei facilități de credit existente, cât și o facilitate de credit pe cinci ani de la BNP Paribas, de până la 30 milioane zloți net; astfel, facilitățile de credit au crescut la 285 milioane zloți în 2014.
 • În decembrie 2014, KRUK a emis două serii de obligațiuni pe termen de 6 ani, cu o valoare nominală totală de 45 milioane zloți, cu o dobândă WIBOR + 3.35pps.
 • În decembrie, KRUK a lansat cel de-al Doilea Program de Emisiune de Obligațiuni cu o valoare nominală de până la 150 milioane zloți.
 • Raportul dintre datoria netă și capitalul propriu a fost de 1,3 la sfârșitul anului 2014.

 

 

“Numărul instituțiilor care doresc să ofere finanțare pentru a susține dezvoltarea operațiunilor KRUK este în creștere. Poziția noastră financiară ne permite noi investiții. Suntem implicați activ în negocieri cu parteneri de afaceri interesați să finanțeze dezvoltarea noastră. Cooperarea cu băncile și investitorii pentru achiziția de obligațiuni va fi un factor important de susținere a acestui plan,” a mai spus Piotr Krupa.

 

 

Noua strategie și plata dividendelor

 

Consiliul de Administrație va propune în cadrul Adunării Generale plata unor dividende de 1,5 zloți pe acțiune, din profitul înregistrat în anul 2014.  Orice recomandare viitoare de distribuire de dividende va depinde de perspectivele de creștere, de cerințele de finanțare a investițiilor, cât și de nivelul actual al datoriei și de situația financiară generală a Grupului KRUK.

KRUK a elaborat noua strategie pentru perioada 2015–2019, care constă în trei componente interconectate: expansiunea geografică, dezvoltarea gamei de produse și îmbunătățirea eficienței operaționale și a abilităților analitice.

“Creșterea continuă, dezvoltarea afacerilor și maximizarea profitului rămân principalele noastre priorități. Suntem convinși că plata de dividende la sfârșitul unui an financiar bun nu poate influența negativ prioritățile noastre. Astfel, nu putem face nicio promisiune în ceea ce privește acordarea de dividend, în viitor.  Nu eliminăm din discuție această posibilitate, dar va depinde de condițiile de piață și de performanțele noastre, cât și de abilitatea de a ne asigura finanțarea necesară pentru continuarea dezvoltării activitățiilor. În prezent, vedem un potențial foarte mare de dezvoltare a afacerilor pe noi piețe. Aceste considerații se reflectă în noua strategie pentru 2015–2019, care se va concentra pe expansiune geografică și dezvoltarea gamei de produse, susținută prin îmbunătățirea eficienței operaționale și a abilităților analitice. Așa cum ne demonstrează primii pași făcuți pe piața din Germania, expansiunea pe piețele vest europene este un demers util. Am identificat deja tări cu un potențial crescut pentru noi, precum Spania, Italia, Portugalia și Marea Britanie, dar lista poate fi mai cuprinzătoare,” a spus Piotr Krupa.

 

Poziția pe piață

 

 • Cu o investiție de capital de 571 milioane zloți, Grupul a câștigat o cotă de piață de 22% în regiunea Poloniei, României, Republicii Cehe și Slovaciei.
 • În Polonia, în anul 2014 Grupul KRUK a achiziționat creanțe cu o valoare nominală totală de 5,3 miliarde zloți, valoare mai mare decât valoarea agregată a creanțelor gestionate de principalii patru competitori, conform clasamentului elaborat de publicația Gazeta Giełdy Parkiet, în data de 17 februarie 2015.
 • Grupul KRUK rămâne cel mai mare jucător al pieței de management al creanțelor din Polonia, cu o cotă de 21% pe piața achiziției de creanțe și de 31% pe piața de colectare a creanțelor externalizate spre colectare pe bază de mandat.
 • Grupul KRUK și-a consolidat poziția de top, din punct de vedere a gradului de notorietate al brandului, pe piețele din Polonia și România:
  • Gradul de notorietate totală a numelui și brandului KRUK s-a situat în Polonia la 54% (44 puncte procentuale mai mult decât următorul competitor de pe piață),
  • Gradul de notorietate al numelui și brandului pe piața din România a fost de 36% (26 puncte procentuale mai mult decât următorul competitor de pe piață).
 • În anul 2014, Grupul KRUK  și-a continuat activitatea unică de comunicare de marketing prin promovarea încheierii angajamentelor de plată și a soluțiilor amiabile de plată oferite persoanelor cu datorii. Grupul a implementat două campanii de marketing și a elaborat primul manual dedicat persoanelor cu datorii din Polonia. Versiunea printată a acestui manual a fost prezentată persoanelor cu datorii administrate de Grupul KRUK. Versiunea electronică este postată pe site-ul Grupului KRUK.

“Astăzi desfășurăm activități pe cinci piețe geografice mari din Europa centrală, pe trei segmente principale: creanțe retail, creanțe ipotecare și creanțe corporate.  Ne pregătim extinderea treptată pe noi piețe, ceea ce ne va conferi oportunități considerabile de diversificare într-o mai mare măsură a operațiunilor și o creștere a investițiilor. Obiectivul nostru este de a ocupa una dintre primele trei poziții de top ale companiilor de management al creanțelor din Europa, până în anul 2019,” a spus Piotr Krupa.

Înapoi la început