29/04/2015

Creanța mea poate fi vândută?

Creanța mea poate fi vândută?

București, 29 aprilie, 2015: Cu toții ne dorim să achiziționăm bunuri sau servicii, chiar dacă uneori acestea ne depășesc bugetul. Astfel, din ce în ce mai multe persoane întâmpină probleme cu achitarea datoriilor. Aceste cazuri ajung adesea în portofoliile companiilor de colectare a creanțelor, ceea ce poate însemna că datoria a fost vândută. Ce trebuie să facă o persoană aflată într-o astfel de situație? Cu cine să ia legătura, cu banca sau cu compania care îi gestionează datoria? Nu trebuie să-și facă griji. În multe dintre cazuri, ar putea să fie chiar o veste bună.

Știți că o creanță (o datorie) poate fi vândută de către creditor (adică de instituția financiară sau compania căreia i se datorează o sumă de bani) unei alte companii sau instituții? În același mod în care un bun sau un serviciu se poate vinde. Nu are nicio importanță dacă am întârziat cu plata datoriei trei luni sau trei ani: câteva rate neplătite pentru un calculator achiziționat, un card de credit neachitat, o factură la electricitate, de telefon sau internet, sunt de ajuns pentru a intra în datorii. Odată ce creditorul inițial decide să nu mai aștepte și cere plata sumelor restante, el scoate la vânzare datoria, în condițiile agreate anterior cu clientul. Este o practică a băncilor, a companiilor de asigurări și a altor instituții, aceea de a vinde datoriile clienților către companii specializate de colectare a creanțelor. Acest mecanism este binecunoscut la nivel internațional și este în conformitate cu prevederile legale. În termeni juridici, această vânzare se numește cesiune sau transfer de creanță. Mai mult, astfel de schimbări nu necesită consimțământul debitorului, de aceea vânzarea datoriei, în conformitate cu reglementările în vigoare, are loc fără acceptul persoanei cu datorii, dar cu înștiințarea acesteia.

Ce înseamnă vânzarea unei creanțe pentru domnul Ionescu?

Pentru ca o bancă să vândă o creanță a unui debitor, nu este necesar acceptul acestuia. Pentru opozabilitate, este însă necesar să i se trimită debitorului o notificare oficială în acest sens, astfel incat debitorul să poată face o plată valabilă noului creditor. De obicei, o scrisoare cu informarea referitoare la cesiune este trimisă de creditorul inițial sau o astfel de notificare este trimisă în plicul care conține prima notificare de plată emisă de noul creditor. Putem întâlni ambele situații, mai mult decât atât, uneori notificarea vine din partea ambelor părți. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că din acel moment, plățile vor trebui efectuate către compania de colectare a creanțelor. Din acel moment, discuțiile referitoare la achitarea datoriilor vor fi continuate cu noul creditor, iar plățile trebuie făcute în contul acestuia. Odată cu vânzarea creanței, creditorul inițial transmite toate drepturile, obligațiile și informațiile către noul creditor, care devine singura entitate care va putea lua decizii cu privire la un caz anume.

 

La ce vă puteți aștepta într-o astfel de situație?

Vânzarea unei datorii către o companie de colectare a creanțelor poate , în ciuda aparențelor, să fie o veste bună. Asta înseamnă că aveți șansa să încheiați un angajament de plată cu noul creditor și puteți evita colectarea pe cale judiciară și vizita executorului judecătoresc. Există companii care oferă posibilitatea achitării datoriei pe cale amiabilă, în rate convenabile. Așa procedează Grupul KRUK, care are o strategie bazată pe colectare amaibilă. După achiziționarea unei creanțe, KRUK transmite această informație persoanei cu datorii, alături de solicitarea de a fi contactați și va căuta o soluție de plată a datoriei împreună cu aceasta. Cel mai important este primul pas și inițierea unei discuții cu compania de colectare a creanțelor. Trebuie să ne reamintim că evitarea problemei și amânarea soluționării ei nu vor face ca aceasta să dispară, iar sumele datorate cu titlul de  dobândă vor crește. Cel mai important este să fiți proactivi și să dovediți noului creditor că vă interesează să rezolvați problema. Cu siguranță veți găsi o soluție acceptabilă pentru ambele părți.

Înapoi la început