COLECTAREA CREANȚELOR PE CALE JURIDICĂ ȘI EXECUTARE SILITĂ

Colectarea judiciară şi supravegherea executării silite de către executorii judecătoreşti sunt câteva dintre serviciile ce pot fi oferite cu ajutorul companiei KRUK România.


KRUK România poate desfăşura următoarele servicii:


  • întocmirea documentaţiei în vederea acţionării în instanţă a clientului;
  • achitarea, în calitate de mandatar, a taxelor judiciare de timbru și a celorlalte cheltuieli de judecată/executare, născute în procesul de recuperare a creanțelor;
  • selectarea avocaţilor pentru depunerea cererii de chemare în judecată şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti competente pentru susţinerea cauzei partenerului de afaceri şi obţinerea sentinţei favorabile acestuia, în vederea executării silite a clientului.

În situatia în care KRUK România deţine un mandat de la un partener de afaceri şi un titlu executoriu, poate întocmi documentaţia necesară şi poate selecta un avocat care îl va reprezenta pe acesta în timpul procedurii de executare silită. Compania va întocmi documentaţia, va încheia un contract de executare silită cu executorul judecătoresc competent şi va monitoriza executarea silită în vederea recuperării creanţelor. Compania noastră se poate ocupa şi de cazuri în care pretenţiile creditorului nu au fost satisfăcute în totalitate. În astfel de cazuri, se poate solicita executorului să reia măsurile de executare silită.


Datorită activităţilor de mai sus, şansele de recuperare a datoriei cresc şi, în plus, creditorul evită riscul prescrierii creanţelor sale.

Înapoi la început