Fă-ţi cont pe e-KRUK.ro şi câştigă bunătăţi pentru masa de Paşte!

Între 15 şi 19 aprilie utilizatorii platformei e-KRUK.ro, pe lângă beneficii precum consultarea situaţiei datoriilor în orice moment şi solicitarea unui angajament de plată, pot câştiga şi un coş cu produse tradiţionale româneşti pentru masa de Paşte. Zilnic va fi oferit un astfel de coş unuia dintre utilizatorii e-KRUK.ro care îşi exprimă acordul de a participa la concurs. Tot ceea ce trebuie să facă doritorii este să-şi creeze un cont pe platforma e-KRUK.ro şi să-l activeze. Mai multe detalii şi regulamentul concursului sunt disponibile mai jos.

Pe lângă acest concurs, clienţii KRUK pot participa până pe 8 mai şi la tombola care le poate aduce reducerea de 6 rate din angajamentul de plată.

Succes!

Regulamentul oficial al concursului „În fiecare zi KRUK oferă un coş de Paşte”

Art. 1 Organizatorul concursului:

1.1 Organizatorul Concursului „În fiecare zi KRUK oferă un coş de Paşte” (denumit în continuare „Concursul”), este compania KRUK România S.R.L persoană juridică română, cu sediul în București, Splaiul Unirii 165 Clădirea TN Office 2, etajele 7, 8, 9 , sector 3 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3301/2007, având CUI nr. 21114156, atribut fiscal RO, reprezentată prin Domnul Tomasz Ignaczak, Director General, denumită în continuare „Organizator”.

1.2 Prin acest concurs încurajăm clienţii KRUK (numiţi în continuare „Participanţii”) să îşi creeze un cont pe site-ul e-kruk.ro

1.3 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toţi Participanţii, aşa cum sunt aceştia definiţi în continuare, în cuprinsul Regulamentului.

 

Art. 2. Durata Concursului

2.1 Concursul se va desfășura în perioada 15-19 aprilie 2019, incepand cu ora 08:00 – 15 aprilie 2019, pana la ora 16.00 - 19 aprilie 2019, pe pagina de Facebook KRUK România.

 

Art. 3. Drept de participare

3.1 Condiții de înscriere a Participanților:

a) se vor înscrie doar clienţii ale căror creanţe sunt gestionate de către KRUK România, care îşi fac sau au deja un cont pe platforma e-kruk.ro

b) să nu fie angajaţi ai Grupului KRUK în România;

c) înregistrările neconfirmate nu vor fi luate în cosiderare;

 

Art. 4. Mecanismul de desfăşurare a Concursului.

Participanţii se vor înscrie în concurs astfel:

4.1 Vor crea un cont pe site-ul www.e-kruk.ro şi îl vor activa accesând link-ul de confirmare primit pe e-mail.

4.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de desfăşurare a concursului, prin notificare în prealabil.

 

Art. 5. Premii. Desemnarea câştigătorilor şi ridicarea premiilor.

5.1 În cadrul Concursului se vor acorda premii participanţilor câştigători, conform regulilor din prezentul Regulament (denumite în mod colectiv „Premiile”). Premiile vor fi acordate de către KRUK România SRL şi vor fi în valoare totală de până la 500 de lei.

5.2 Premiile constau în coşuri cadou de Paşte.

5.3 Premiile se vor acorda pentru 5 participanţi denumiţi mai departe „câştigători” aleşi transparent prin aplicaţia software random.org. Pentru a ilustra transparenţa desemnării, KRUK România SRL va posta un conţinut video pe pagina oficială de Facebook KRUK România în momentul alegerii, utilizând acestă aplicaţie. Cu toate acestea, în timpul extragerii nu se vor divulga date cu caracter personal ale participanților.

5.4 Extragerea câştigătorilor va avea loc zilnic, la ora 16.00, în perioada desfăşurării concursului. Se vor extrage 5 câştigători şi 5 rezerve.

5.5 După desemnarea câştigătorilor, KRUK România îi va contacta pe aceştia folosind datele cu care şi-au creat cont pe e-kruk.ro. În cazul în care câștigătorii nu răspund în termen de 72 de ore la mesajul de desemnare a premiilor, aceştia vor fi descalificaţi şi premiile vor merge către rezerve.  

 

Art. 6. Soluţionarea divergenţelor

6.1. În cazul unor potenţiale divergenţe apărute între Organizator şi Participanţi în legatură cu desfăşurarea Concursului, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

 

Art. 7. Taxe şi impozite

7.1 Taxele şi impozitele pentru premiile cu valoare individuală de peste 600 lei vor fi calculate, declarate şi achitate de către Organizator, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

 

Art. 8. Diverse

8.1 Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2 Costurile cu livrarea premiilor sunt în sarcina Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. KRUK România prelucrează datele clienților în conformitate cu Nota de informare privind protecţia datelor personale disponibilă la următorul link https://e-kruk.ro/app/policy.

9.2. Participanţii la concurs sunt exclusiv clienţi ale căror creanțe sunt gestionate de către KRUK România, astfel că datele participanților la concurs sunt în strânsă legătură cu datele deținute pentru fiecare client în parte sau înscrise de acesta în platforma e-kruk. Datele prelucrate în vederea desfășurării concursului, sunt de identificare (nume, prenume și adresă) și date de contact (e-mail și numărul de telefon).

9.3. Datele personale ale participanților la concurs vor fi prelucrate de Organizatorul concursului în interes legitim și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, având următoarele scopuri: 1. organizarea şi desfăşurarea Concursului 2. desemnarea şi validarea câştigătorilor, 3. atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi/sau juridice ale Organizatorului.

9.4. Participanţii declară că au fost informaţi că Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar şi direct de către Participanţi în scopul includerii acestor date cu caracter personal în bazele de date ale acestuia în scopul participării la Concurs, identificării şi validării ca şi câştigători, înmânării şi primirii premiilor. Participanţii au înţeles că fără prelucrarea acestor date cu caracter personal Organizatorul nu poate asigura desfăşurarea Concursului.

9.5. Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităţilor competente sau de interes public, cum ar fi notarul public, în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare şi nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia in vigoare. Fiecare participant confirmă că a înţeles că pentru tragerea la sorţi este folosită aplicaţia random.org. Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale în materie.

9.6. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de acces la date (art.15); dreptul de a rectifica datele (art. 16); dreptul de a fi informat (art. 12-13); dreptul la portabilitatea datelor (art. 20); dreptul de a fi uitat (art. 17); dreptul de a face opoziţie (art.21); dreptul de restricţionare a prelucrărilor (art. 18); dreptul de a se opune la profilări (art. 21). De asemenea, persoana vizată poate depune o plângere în faţa autorităţii competente.

9.7 Participarea la concurs, precum și aprobarea rezultată în vederea prelucrării datelor cu caracter personal cu scopul realizării acestuia, este voluntară.

 

ORGANIZATOR:

KRUK România S.R.L.

Pentru mai multe detalii puteți suna la *5785. Costul apelului variază în funcţie de furnizorul dvs. de servicii de telefonie şi de tipul de abonament.

Înapoi la început