concurs kruk romania contact 6 rate

Încheie un angajament de plată şi poţi câştiga 6 rate de la KRUK ROMÂNIA


KRUK România lansează campania „Încheie un angajament de plată şi poţi câştiga 6 rate de la KRUK ROMÂNIA” valabilă în perioada 8 aprilie - 8 mai 2019. Prin intermediul acestei promoţii, clienţii ale căror datorii sunt deţinute şi administrate de KRUK pot fi scutiţi de plata a 6 rate din cadrul angajamentului de plată agreat în cadrul procesului de colectare amiabilă. Tot ceea ce trebuie să facă cei care doresc să intre în concurs este să încheie un angajament de plată şi să plătească prima rată aferentă acestuia în intervalul 8 aprilie – 8 mai 2019.

Trei dintre clienţii care îndeplinesc aceste condiţii vor câştiga reducerea ultimelor 6 rate ale unui angajament de plată.

Mult success!

Termenii şi condiţiile promoţiei se regăsesc mai jos. 

Regulamentul oficial al concursului „Încheie un angajament de plată şi poţi câştiga 6 rate de la KRUK ROMÂNIA”

 

Art. 1  Organizatorul concursului:

1.1 Organizatorul Concursului „Încheie un angajament de plată şi poţi câştiga 6 rate de la KRUK România” (denumit în continuare „Concursul”), este compania KRUK România S.R.L persoană juridică română, cu sediul în București, Splaiul Unirii 165 Clădirea TN Office 2, parter, etajele 7, 8, 9, sector 3 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/330/2007, având CUI nr. 21114156, atribut fiscal RO, reprezentată prin Domnul Tomasz Ignaczak, Director General, denumită în continuare „Organizator”.

 

1.2 Obiectivul acestui concurs este exprimarea şi conştientizarea importanţei respectării normelor sociale prin care plata unei datorii este o obligaţie pe care ne-o asumăm în momentul accesării unui împrumut. În acelaşi timp, concursul are menirea de a încuraja persoanele cu datorii administrate de KRUK România, denumite în continuare Participanţi, să încheie un angajament de plată în rate în vederea stingerii datoriilor.

 

1.3 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toţi Participanţii, aşa cum sunt aceştia definiţi în continuare, în cuprinsul Regulamentului.

Art. 2. Durata Concursului

2.1 Concursul se va desfășura în perioada 08 aprilie – 08 mai 2019, începând cu ora 08:00 din data de 8 aprilie 2019, până la ora 23:59, din data de 8 mai 2019.

Art. 3. Drept de participare

3.1 La acest concurs pot participa:

a. clienţii ale căror creanţe sunt gestionate de către KRUK România, creanţă aflată în  momentul actual în proprietatea unui creditor care face parte din Grupul KRUK.

b. clienţii ale căror creanţe nu sunt subiectul unei proceduri de recuperare pe cale juridică, începută la o dată anterioară duratei concursului.

c. clienţii ale căror creanţe nu sunt subiectul unui angajament de plată semnat şi aflat în vigoare înainte de data începerii concursului.

Art. 4. Mecanismul de desfăşurare a Concursului.

Participanţii se vor înscrie în concurs astfel:

4.1. Participanţii se vor înscrie în concurs odată cu  intrarea în vigoare a angajamentului de plată stabilit şi efectuarea plăţii primei rate.

4.2. Celor trei câştigători ai concursului li se va scădea valoarea ultimelor 6 (şase) rate ale angajamentului de plată încheiat cu KRUK România. Reducerea valorii ultimelor 6 (şase) rate se va realiza prin încheierea şi semnarea unui act adiţional aferent angajamentului de plată încheiat în vederea participării la Concurs.

4.3 Condiții de înscriere a Participanților:

a) să fie clienţi ale căror datorii sunt gestionate de KRUK.  În momentul intrării în vigoare a unui angajament de plată în rate a datoriilor administrate de KRUK România, aceștia se vor înscrie în concurs, valabilitatea înscrierii fiind condiționată de efectuarea plăţii primei rate.

b) să nu fie angajaţi ai Grupului KRUK în România;

c) Concursul va dura 1 lună iar câştigătorii, în număr de 3, vor fi aleşi prin extragere random.org la sfârşitul perioadei concursului.

d) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de desfăşurare a concursului, prin notificare prelabilă.

Art. 5. Premii. Desemnarea câştigătorilor şi acordarea premiilor.

5.1 Premiile vor fi acordate de KRUK România SRL conform regulilor din prezentul Regulament (denumite în mod colectiv „Premiile”). Premiile vor consta în scăderea valorii ultimelor 6 (șase) rate aferente unui singur caz al clientului câştigător, în cuantum de maxim 2.000 lei (douămii lei), pentru fiecare dintre cei 3 (trei) câştigători.

5.2 Premiile se vor acorda pentru 3 participanţi denumiţi mai departe „câştigători” aleşi transparent prin aplicaţia software random.org. Pentru a ilustra transparenţa desemnării, KRUK România SRL va posta un conţinut video pe pagina oficială de Facebook KRUK România în momentul alegerii, utilizând această aplicaţie. Cu toate acestea, în timpul extragerii nu se vor divulga date cu caracter personal ale participanților.

5.4 Extragerea câştigătorilor va avea loc în data de 9 mai 2019. Se vor extrage 3 câştigători.

5.5 După desemnarea câştigătorilor, KRUK România îi va contacta pe aceştia în vederea atribuirii premiilor.

Art. 6. Soluţionarea divergenţelor

6.1. În cazul unor potenţiale divergenţe apărute între Organizator şi Participanţi în legatură cu desfăşurarea Concursului, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 7. Taxe şi impozite

7.1 Taxele şi impozitele pentru premiile acordate, cu valoare individuală de maxim 2.000 lei vor fi calculate, declarate şi achitate de către Organizator, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

Art. 8. Diverse

8.1 Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. KRUK România prelucrează datele clienților în conformitate cu Nota de informare privind protecţia datelor personale disponibilă la următorul link https://e-kruk.ro/app/policy.

9.2. Participanţii la concurs sunt exclusiv clienţi ale căror creanțe sunt gestionate de către KRUK România, astfel că datele participanților la concurs sunt în strânsă legătură cu datele deținute pentru fiecare client în parte sau înscrise de acesta în platforma e-kruk. Datele prelucrate în vederea desfășurării concursului, sunt de identificare (nume, prenume și adresă) și date de contact (e-mail și numărul de telefon).

9.3. Datele personale ale participanților la concurs vor fi prelucrate de Organizatorul concursului în interes legitim și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, având următoarele scopuri: 1. organizarea şi desfăşurarea Concursului 2. desemnarea şi validarea câştigătorilor, 3. atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi/sau juridice ale Organizatorului.

9.4. Participanţii declară că au fost informaţi că Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar şi direct de către Participanţi în scopul includerii acestor date cu caracter personal în bazele de date ale acestuia în scopul participării la Concurs, identificării şi validării ca şi câştigători, înmânării şi primirii premiilor. Participanţii au înţeles că fără prelucrarea acestor date cu caracter personal Organizatorul nu poate asigura desfăşurarea Concursului.

9.5. Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităţilor competente sau de interes public, cum ar fi notarul public, în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare şi nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Fiecare participant confirmă că a înţeles că pentru tragerea la sorţi este folosită aplicaţia random.org. Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale în materie.

9.6. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de acces la date (art.15); dreptul de a rectifica datele (art. 16); dreptul de a fi informat (art. 12-13); dreptul la portabilitatea datelor (art. 20); dreptul de a fi uitat (art. 17); dreptul de a face opoziţie (art.21); dreptul de restricţionare a prelucrărilor (art. 18); dreptul de a se opune la profilări (art. 21). De asemenea, persoana vizată poate depune o plângere în faţa autorităţii competente.

9.7 Participarea la concurs, precum și aprobarea rezultată în vederea prelucrării datelor cu caracter personal cu scopul realizării acestuia, este voluntară.

ORGANIZATOR:

KRUK România S.R.L.

 

Tomasz Ignaczak

Administrator

Înapoi la început