Prescripția nu face datoria să dispară

Prescripția nu face datoria să dispară

Noţiunea privind „Termenul de prescripţie” este adesea echivalat cu ştergerea datoriei. În ceea ce priveşte datoria, dă frecvent impresia că situaţia legală şi financiară a dispărut. În acelaşi timp, este o impresie aparentă şi nu permite ştergerea istoricului de credit.

Ce este termenul de prescripţie?

Este intervalul de timp, stabilit de lege sau chiar de părţi, în cadrul căruia trebuie exercitat dreptul la acţiune, sub sancţiunea stingerii dreptului material la acţiune.

 

Acest lucru înseamnă că după expirarea termenului de prescripţie, creditorul are posibilităţi limitate de utilizare a asistenţei instanţelor atunci când încearcă să recupereze suma datorată. Acesta este cazul în care debitorul a invocat cu succes excepţia prescripţiei extinctive în faţa instanţei, iar instanţa a admis cererea acestuia.

 

Datoria încă există

Cu toate acestea, la împlinirea termenului de prescripţie nu înseamnă că datoria dispare. Creditorul o poate totuşi pretinde în mod amiabil (în afara instanţei), dreptul său de a solicita creanţa există. Creditorul are, de asemenea, dreptul de a introduce persoana sau compania îndatorată în biroul de informaţii de credit. O astfel de introducere înseamnă că sunteţi prezentat în registru ca plătitor delicvent. Istoricul de plată negativă poate face mai dificilă luarea unui credit, împrumut, cumpărare în rate sau încheierea unui contract de abonament.

 

kruk te poate executa silit

Acordaţi atenţie acestor aspecte:

Prescripţia poate fi constatată doar de o instanţă judecatorească, la momentul formulării apărărilor de către debitor.

Dacă vi s-a solicitat, în repetate rânduri, plata sumelor datorate, atât de către creditorul iniţial cât şi de către cesionar, aţi fost pus în întârziere conform legii. Punerea în întârziere reprezintă o cauză de întrerupere a prescripţiei extinctive; cu fiecare punere în întârziere începe să curgă un nou termen de prescripţie de 3 ani de la noua solicitare a creditorului. Simplul dumneavoastră refuz nu duce la împlinirea prescripţiei extinctive.

 

În interesul nostru, al tuturor

Prin evitarea rambursării, acţionăm contrar normelor sociale aplicabile în mod obişnuit. Ele prevăd că, dacă vom împrumuta bani, este necesar, din punct de vedere legal, să îi restituim conform dispoziţiilor legale, iar dacă vom folosi anumite servicii (telefonie mobilă de exemplu), este necesar să achităm contravaloarea acestora. Respectarea acordului este fundamentul vieţii sociale şi garantează siguranţa tranzacţiilor de afaceri pentru noi toţi. Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă o mulţime de oameni ar refuza să plătească datoriile restante, toate în acelaşi timp. Ar fi un adevărat colaps financiar. Acesta funcţionează numai pe baza încrederii reciproce a părţilor şi păstrarea cuvântului unei persoane sau conformitatea cu acordurile încheiate.

Este uşor de înţeles printr-un simplu exemplu din viaţa reală: dacă vom împrumuta bani prietenilor sau vecinilor noştri, ne aşteptăm să-i primim înapoi. Ne deranjează dacă debitorul întârzie rambursarea sau aşteaptă până când vom uita de suma datorată. Ce se simte atunci când persoana care datorează bani prelungeşte momentul de rambursare şi în cele din urmă vă spune că nu mai trebuie să vă dea banii înapoi că datoria este în conformitate cu statutul de limitare... O situaţie similară apare în lumea finanţelor - ne spun specialiştii Grupului KRUK. Acesta este motivul pentru care, în interesul tuturor, legea stipulează că o astfel de datorie nu dispare, ci se transformă într-o obligaţie naturală. Este posibil să se ceară rambursarea acesteia, chiar şi după expirarea termenului de prescripţie şi singura diferenţă constă în faptul că nu există nicio posibilitate de a utiliza asistenţa instanţei şi a executorului judecătoresc.

Acesta este motivul pentru care este întotdeauna o alegere corectă să se încheie un acord cu creditorul şi să se agreeze posibilele condiţii de rambursare a datoriei, de exemplu angajamentul de plată (mai multe detalii aici). Aceasta va fi benefică pentru ambele părţi - în timp, ne vom rambursa datoriile şi vom "şterge" istoria noastră negativă de plată şi reputaţia, iar creditorul îşi va recupera creanţa restantă.

ARTICOLE PROPUSE
Înapoi la început