14/09/2018

Cum puteţi evita o executare silită

Cum puteţi evita o executare silită

Vă confruntaţi cu o situaţie neplăcută a datoriilor? Căutaţi răspuns la expresii precum evitare executare silită, executare silită credit nevoi personale sau prescripţia dreptului de a cere executarea silită? Aflaţi în acest articol cum puteţi evita situaţii financiare neplăcute. Există câteva modalităţi simple pentru a ajunge în situaţia unei executări silite. Vă prezentăm cum poate ajunge un client al KRUK România în procedură de executare silită, ce costuri apar şi ce poate face pentru a ieşi din această situaţie.

 

 

Ce înseamnă o executare silită pentru plata unei creanţe administrate de KRUK şi ce costuri implică?

 

Oamenii cu datorii au posibilitatea de a şi le achita pe cale amiabilă, în rate. În cazul în care aceştia refuză, nu au posibilitatea financiară sa achite în integralitate creanţa datorată, ori nu doresc sau nu sunt interesaţi să o achite, riscă să fie executaţi silit. Atunci când instanţa încuviinţează demararea procedurii executării silite, clientul va plăti atât creanţa aferentă contractului cesionat, cât şi costurile aferente procesului de executare (minim câteva sute de lei). Costurile care stau la baza executării silite sunt reprezentate de taxa judiciară de timbru pentru încuviinţarea executării silite, onorariul biroului executorului judecătoresc, taxa privind executarea bunurilor mobile şi imobile, onorariul avocaţial.

 

KRUK România este administratorul portofoliilor creditorilor, gestionează creanţele creditorilor care l-au împuternicit în mod expres pentru activităţi de recuperare creanţe pe teritoriul României şi menţine relaţiile cu toţi cei implicaţi în procesul de colectare creanţe pe cale juridică: clientul, creditorul, avocaţii părţilor, executorii judecătoreşti, instituţiile publice şi private, în vederea soluţionării favorabile tuturor părţilor ale acestui diferend.

Executorul judecătoresc este persoana împuternicită de către creditor să gestioneze dosarul de executare silită al acestuia şi să ofere informaţii în acest sens.

 

Creditorul, prin intermediul avocatului său, apelând la serviciile executorului judecătoresc, poate executa toate bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate de către un client, până la recuperarea integrală a datoriei, în termenele şi în modalităţile prevăzute de lege. Sumele de bani sunt considerate bunuri mobile. Executarea silită a acestora se realizează prin poprire pe salariu, pe venit sau pe conturile bancare, de exemplu. Despre prescripţia dreptului de a cere executare silită puteţi citi aici: Prescripţia nu face datoria să dispară.

 

Când ajunge un client KRUK în executare silită?

 

Pentru a înţelege mai bine situaţiile la care ne-am referit mai sus, să luăm următorul exemplu: un client KRUK, persoană fizică - iniţial a contractat un credit de nevoi personale de la o bancă. Dacă acesta nu a mai plătit ratele o perioadă mai lungă de trei luni, banca reziliază contractul de credit ca urmare a nerespectării condiţiilor contractuale de către client. Astfel, declară creditul scadent anticipat şi cesionează creanţa către KRUK, sau orice altă firmă de colectare creanţe. După momentul intervenirii cesiunii de creanţă, KRUK încearcă să recupereze iniţial datoria pe cale amiabilă. În cazul în care clientul refuză să plătească, după epuizarea tuturor opţiunilor de colectare a datoriei pe cale amiabilă, KRUK poate demara procedurile de executare silită, prin intermediul unui executor judecătoresc.

 

 

Cum se poate evita executarea silită?

 

Există mai multe variante alternative pentru evitarea demarării executării silite împotriva unui client KRUK. Printre acestea enumerăm următoarele situaţii:

  • Prin semnarea unui angajament de plată, orice client poate evita să fie executat silit, prin intermediul unui executor judecătoresc. Plăţile voluntare efectuate pe parcusul întregii proceduri de recuperare a datoriei sunt baza amânării executării silite. KRUK România are o abordare pro-client de colectare pe cale amiabilă şi permite rambursarea în rate a datoriei.
  • O altă modalitate de negociere în procedura prealabilă executării o reprezintă solicitarea din partea clientului a unui acord de reducere, prin intermediul căruia doreşte acordarea unei reduceri în cazul plăţii integrale a datoriei.

 

 

Ce pot face clienţii KRUK cu executări silite în desfăşurare?

 

Chiar şi atunci când KRUK a demarat procedura de executare silită pentru un credit neachitat şi clientul primeşte notificarea, acesta poate ajunge la negociere şi soluţionare amiabilă. Se poate încheia un angajament de plată, un acord de reducere, etc. Tot ce trebuie să facă clientul este să ne contacteze şi să plătească datoria. Acesta mai poate transmite executorulului judecătoresc o solicitare prin care îi precizează acestuia faptul că doreşte să semneze un act unilateral de voinţă, denumit angajament de plată, prin care se obligă să achite ratele într-un anumit interval, pentru a achita în integralitate datoria, însă pentru a veni în sprijinul debitorului, în tranşe eşalonate agreate şi de către creditor.

ARTICOLE PROPUSE
Înapoi la început