Procedurile de executare silită a datoriei

Obţinerea realizării întocmai a prestaţiei ce formează obiectul obligaţiei debitorului, de catre creditor prin organele abilitate de lege, cu concursul forţei coercitive a statului.

Înapoi la început