Regulamentul oficial al concursului „1 plată, 1 şansă”

 

Art. 1 Organizatorul concursului:

1.1 Organizatorul Concursului „1 plată, 1 şansă” (denumit în continuare „Concursul”) este compania KRUK România S.R.L persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii 165 Clădirea TN Office 2, etajele 7, 8, 9, sector 3 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3301/2007, având CUI nr. 21114156, atribut fiscal RO, reprezentată prin Doamna Cosmina Marinescu, Director General, denumită în continuare „Organizator”.

1.2 Prin acest concurs încurajăm clienţii KRUK România SRL (numiţi în continuare „Participanţii”) să plătească online datoria.

1.3 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toţi Participanţii, aşa cum sunt aceştia definiţi în continuare, în cuprinsul Regulamentului.

 

Art. 2. Durata Concursului

2.1 Concursul se va desfăşura în perioada 1 octombrie 2020, începand cu ora 08:00 – 31 decembrie 2020, până la ora 16:00.

Art. 3. Drept de participare

3.1 Condiții de înscriere a Participanților:

a) sunt înscrişi în concurs clienţii ale căror creanţe sunt deţinute sau gestionate de KRUK România SRL pentru societăţi din Grupul KRUK, care efectuează online o plată de minim 100 RON sau contravaloarea ratei din angajamentul de plată, în perioada de desfăşurare a concursului.

b) clientul să nu se afle într-o procedură de executare silită pentru recuperarea creanţei;

c) să nu fie angajaţi ai Grupului KRUK.

Art. 4. Mecanismul de desfăşurare a Concursului

Participanţii se vor înscrie în concurs astfel:

4.1 Vor accesa platforma e-kruk.ro în perioada de desfăşurare a concursului sau vor contacta un agent al Organizatorului pentru a i se crea un link personalizat pentru efectuarea plăţii online.

4.2 Vor efectua o plată online prin intermediul metodelor de plată puse la dispoziţie de Organizator, plata cu valoare minimă de 100 RON sau contravaloarea ratei din angajamentul de plată (daca au un contract în derulare cu o societate creditoare din cadrul Grupului KRUK), către Organizator ;

4.3 Participanţii vor avea şanse egale cu numărul de plăţi efectuate în perioada de desfăşurare a concursului;

4.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de desfăşurare a concursului, prin notificare în prealabil.

Art. 5. Premii. Desemnarea câştigătorilor şi ridicarea premiilor

5.1 În cadrul Concursului se vor acorda premii participanţilor câştigători, conform regulilor din prezentul Regulament (denumite în mod colectiv „Premiile”). Premiile vor fi acordate de către Organizator şi vor fi în valoare totală brută de până la 13.500,00 lei.

5.2 Premiile constau în 10 telefoane mobile (în valoare de până la 1250 lei per bucată, TVA inclus).

5.3 Premiile se vor acorda pentru 10 participanţi denumiţi mai departe „câştigători” aleşi transparent prin aplicaţia software random.org. Pentru a ilustra transparenţa desemnării, Organizatorul va posta un conţinut video pe pagina oficială de Facebook KRUK România după extragere, utilizând această aplicaţie. Cu toate acestea, în timpul extragerii nu se vor divulga date cu caracter personal ale participanților.

5.4 Extragerea câştigătorilor va avea loc după finalizarea concursului, cel târziu pe 15 ianuarie 2021. Se vor extrage 10 câştigători şi 15 persoane considerate rezerve, aleşi în ordine consecutivă din lista oferită de random.org.

5.5 După desemnarea câştigătorilor, Organizatorul îi va contacta pe aceştia folosind datele de contact disponibile. În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu răspund în termen de 72 de ore la mesajul de desemnare a premiilor, aceştia vor fi descalificaţi şi premiile vor fi oferite persoanelor considerate rezerve, în ordinea consecutivă în care au fost extrase.   

Art. 6. Soluţionarea divergenţelor

6.1. În cazul unor potenţiale divergenţe apărute între Organizator şi Participanţi în legatură cu desfăşurarea Concursului, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 7. Taxe şi impozite

7.1 Impozitele datorate în urma acordării acestor premii vor fi calculate, declarate şi achitate de către Organizator, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare la data acordării premiilor. Orice alte taxe şi declaraţii fiscale cu referire la aceste premii, care intervin în legislaţie după această dată, cad în sarcina Câştigătorului.

Art. 8. Diverse

8.1 Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2 Costurile cu livrarea premiilor sunt în sarcina Organizatorului.

8.3. Câştigătorii din Târgovişte şi din Bucureşti vor merge la sediile Organizatorului din Târgovişte, respectiv Bucureşti pentru a ridica premiile.

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Organizatorul prelucrează datele clienților în conformitate cu Nota de informare privind protecţia datelor personale disponibilă la următorul link https://system.e-kruk.ro/app/policy.

9.2. Participanţii la concurs sunt exclusiv clienţi ale căror creanțe sunt deţinute sau gestionate de KRUK România SRL pentru societăţi din Grupul KRUK, astfel că datele participanților la concurs sunt în strânsă legătură cu datele deținute pentru fiecare client în parte sau înscrise de acesta în platforma e-kruk. Datele prelucrate în vederea desfăşurării concursului, sunt de identificare (nume, prenume şi adresă) şi date de contact (e-mail şi numărul de telefon).

9.3. Datele personale ale participanților la concurs vor fi prelucrate de Organizatorul concursului în interes legitim şi pentru îndeplinirea obligațiilor legale, având următoarele scopuri: 1. organizarea şi desfăşurarea Concursului 2. desemnarea şi validarea câştigătorilor, 3. atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi/sau juridice ale Organizatorului.

9.4. Participanţii declară că au fost informaţi că Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar şi direct de către Participanţi în scopul includerii acestor date cu caracter personal în bazele de date ale acestuia în scopul participării la Concurs, identificării şi validării ca şi câştigători, înmânării şi primirii premiilor. Participanţii au înţeles că fără prelucrarea acestor date cu caracter personal Organizatorul nu poate asigura desfăşurarea Concursului.

9.5. Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităţilor competente sau de interes public, cum ar fi notarul public, în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare şi nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Fiecare participant confirmă că a înţeles că pentru tragerea la sorţi este folosită aplicaţia random.org. Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale în materie.

9.6. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de acces la date (art.15); dreptul de a rectifica datele (art. 16); dreptul de a fi informat (art. 12-13); dreptul la portabilitatea datelor (art. 20); dreptul de a fi uitat (art. 17); dreptul de a face opoziţie (art.21); dreptul de restricţionare a prelucrărilor (art. 18); dreptul de a se opune la profilări (art. 21). De asemenea, persoana vizată poate depune o plângere în faţa autorităţii competente.

9.7 Participarea la concurs, precum şi aprobarea rezultată în vederea prelucrării datelor cu caracter personal cu scopul realizării acestuia, este voluntară.

ORGANIZATOR:

KRUK România S.R.L.

Înapoi la început