Zona cautare

Parteneri 

Colectare amiabila 

A A A dimensiunea fontului
colectare debite

Prin furnizarea unui management complet al creanţelor rezultate din credite de consum, oferim clienţilor noştri asistenţă în activitatea de recuperări de creanţe. Deservim în mod eficient o întreagă gamă de produse financiare aflate în toate stadiile de restanţă / neperformanţă, începând cu monitorizarea plăţilor în stadii de delicvenţă incipientă până la reprezentarea creditorului pe parcursul executării silite.

Scopul colectării amiabile : recuperarea întregii sume datorate clientului în cel mai scurt timp posibil şi utilizarea celor mai eficiente instrumente de recuperare pentru categoria de debite dată.

Colectarea amiabilă este un serviciu compus dintr-un set complet de activităţi desfăşurate şi instrumente de colectare utilizate. În domeniul colectării amiabile KRUK România gestionează cazuri aflate la toate nivelele de neperformanţă şi în diferite stadii:

  • înainte de litigiu,
  • cu sau fără titlu executoriu,
  • după o încercare eşuată de recuperare prin executor,
  • cazuri gestionate anterior de alte agenţii de recuperări creanţe.

Fiecare portofoliu de creanţe acceptat spre colectare este supus unei analize ce are ca rezultat selectarea instrumentelor adecvate de colectare, luând în considerare următoarele:

  • tipul produsului transmis spre colectare (credit, overdraft, factură),
  • profilul clientului,
  • stadiul de neperformanţă,
  • situaţia cazului (înainte de litigiu sau după o încercare eşuată de recuperare prin executor),
  • valoarea creanţei,
  • cerinţele partenerului de afaceri.

Pentru fiecare grup de clienţi este pregătit un ciclu unic de activităţi de colectare. Pentru fiecare astfel de ciclu se determină numărul apelurilor telefonice de efectuat, numărul scrisorilor de trimis, cât şi numărul vizitelor de efectuat de către agenţii de colectare pe teren.

În plus, atunci când demarăm serviciile pentru un nou partener de afaceri, suntem foarte deschişi în ceea ce priveşte detalierea principiilor referitoare la maniera şi frecvenţa schimbului de informaţii (inclusiv actualizări ale situaţiei plăţilor efectuate de către clienţi, raportare, asigurarea securităţii datelor furnizate şi aria de acoperire a activităţilor de colectare de executat).