Zona cautare

Parteneri 

Dictionar 

A A A dimensiunea fontului

Cesiune de creanţă - convenţie prin care un creditor cedează o creanţă a sa unei alte persoane; acțiunea prin care o entitate transmite unei alte entități un drept de creanţă în baza unui contract de cesiune creanță.

Creanţă - drept pe care îl are creditorul asupra unei sume de bani  ce i se datorează.

Creditor - persoană juridică care acordă în baza unui contract o sumă de bani sau anumite servicii, titular al unui drept de creanţă.

Client -  persoană fizică/juridică  ce datorează creditorului o sumă de bani.

Scadent anticipat - debitorul este nevoit să achite integral valoarea creditului, ca urmare a nerespectării contractului semnat între el şi creditor.