Zona cautare

Parteneri 

Confidentialitate 

A A A dimensiunea fontului

Ca administrator de date cu caracter personal, asigurăm securitatea datelor, inclusiv protecţia împotriva accesului neautorizat la acestea. KRUK România, cu sediul social în Bucureşti, garantează protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 677/2001, cu privire la dreptul de acces la date, dreptul de a cere actualizarea datelor şi de a le sterge, în cazurile specificate de legea mai sus-menţionată. Baza de date cu caracter personal administrată de KRUK România a fost notificată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.