Zona cautare

Parteneri 

Confidentialitate 

A A A dimensiunea fontului

KRUK ROMÂNIA SRL înregistrată cu nr. 5180 în Registrul prelucrărilor de date cu caracter personal cât şi afiliaţii acesteia prelucrează date cu caracter personal, în mod direct sau prin intermediul operatorilor desemnaţi de către aceasta în următoarele scopuri:

- în scopul desfăşurării activităţilor de colectare debite/creanţe;

-  în scopul desfăşurării activităţilor de reclamă, marketing şi publicitate;

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în vederea colectării debitelor restanţelor/creanţelor şi pot fi comunicate următorilor destinatari: Autoritatea pentru protectia consumatorului şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cadrul controalelor efectuate de aceste autorităţi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 se pot exercita următoarele drepturi printr-o cerere scrisă (datată şi semnată) transmisă către compania KRUK ROMÂNIA SRL, la sediul acesteia:

a. dreptul de informare: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu sunt prelucrate de un operator;

b. dreptul de acces la date: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

c. dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

d. dreptul de opoziţie: de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;

e. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

f. precum şi dreptul de mă adresa către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de încălcare a drepturilor prevăzute de Legea 677/2001.